Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi Vavesaaren Tila
Osoite Sepäntie 1, 51200 Kangasniemi
Sähköposti taina@vavesaari.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Taina Laitinen
+358 400 153 703
taina@vavesaari.fi

3. Rekisterin nimi
Vavesaaren Tilan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään ainoastaan yritystoiminnan tarpeisiin, yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen

5. Rekisterin tietosisältö
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja laskutukseen tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot sekä mm. YTJ-tietokantojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot.
Tietojen tarkistuspyynnöt taina@vavesaari.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi.
Tietojen oikaisupyynnöt taina@vavesaari.fi